Јавни позив – додела средстава за финансирање годишњих програма организација у области спорта за 2018.

објављено у: Огласи | 0

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 33. седници одржаној дана 10.10.2017. године донело је

О Д Л У К У
о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Обрасци:
Одлука Већа – јавни позив за спорт 2018.

Образац 1 – предлог годишњег програма

Образац 2 – спортски објекти

Образац 2 – категоризација – упитник

Образац 3 – стипендије и новчане награде

Образац 11 – изјава о партнерству