Јавни позив за доделу средстава у области спорта

објављено у: Огласи | 0
Општинско веће општине Велико Градиште на својој 81. седници одржаној дана 08.11.2019. године донело је

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

 

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2020. години.

 

Целокупан Текст Јавног позива, можете прегледати овде ⇒

 

22. 11. 2019.